Lettere og billigere å få pass

Antallet søknader om pass har eksplodert de siste åtte årene i Rogaland. Politiet utsteder 20.000 flere pass i år enn de gjorde i 2001.