• Torunn Andersen får en oppdatering av sin kreftsykdom av overlege Kjell Sverre Galdal. Hun har vært heldig som har fått startet behandlingen for sin lymfekreftsykdom relativt raskt og er glad for at den gir effekt. For øyeblikket er hun innlagt på pasienthotellet for flere daglige behandlinger på kreftavdelingen. Marie von Krogh

Kreftpasient har ventet i tre uker på CT-undersøkelse

— Ventetiden fører til unødig usikkerhet og smerte, sier pårørende til en alvorlig syk kreftpasient.