• Kristin Ellefsen

- Et uvanlig stort beslag

Beslaget av 14 pytoner og ti gekkoer i Kristiansand slår alle rekorder. Stavanger tollsted har ikke vært borti noe liknende.