To innbrudd i barnehager

Det ble gjort innbrudd i to barnehager med tre timers mellomrom.