«Trafikk-russ» hadde politikontroll

Russen på Karmøy gjennomfører trafikkontroller for bilister for å få knute i russelua si. Det er politiet lite glade for.