• Heidi Hjorteland Wigestrand

Hytteutbyggarane ser fram mot avklaring

Fylkesmannen har fleire kritiske merknader til reguleringsplanane til Gullingen Uviklingsselskap og Hjelmeland Tomteutvikling ved Mosvatnet og Gullingen.