• Jarle Aasland

– Alle snorer er en potensiell fare

Flere barnehager i Stavanger sier at de er oppmerksomme på faren med persiennesnorer, og allerede tar sine forholdsregler.