• På grunn av bakterieutbrudd ved nyfødtavdelingen på SUS er det satt i verk strenge hygienetiltak og besøksforbud for andre enn barnas foreldre. Pål Christensen

Bakterieutbrudd på nyfødtavdeling

21 av 26 barn ved intensivavdelingen for nyfødte (3D) på SUS har fått påvist en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner.