• Paulius Dabrega sørger for den siste finpussen av P-Kyrre. Marie von Krogh

Nytt parkeringshus to år etter skjema

To år forsinket får nå Stavanger nytt parkeringshus. Ventetiden kan ha kostet mellom 15-20 millioner kroner.