• Økonomisjef Aud Steinsland (til venstre) og rådmann Brit Nilsson Edland vil neste år redusere driftsutgiftene i Time med 9 millioner og med 8 millionar i 2012. Geir Sveen

Utsetter sykehjemsplasser, vil bygge kultursenter

Time-rådmannen vil legge ned barnehagetilbud og utsette oppstart av sykehjemsplasser. Men mener Time kan ta seg råd til et nytt ungdomskultursenter i Bryne mølle.