«Dette kommer til å gjøre vondt»

Stavanger vil investere for 4 milliarder i perioden 2011–2014 – langt mer enn andre storbyer. En fersk beregning viser økte driftsutgifter som følge av dette på vel 300 millioner kroner i 2016, men nå sier rådmannen stopp.