• Storhaug er en av bydelene som ligger lavt på Stavangers levekårsundersøkelse. Jon Ingemundsen

Fattige områder skal få et løft

De sonene som ligger lavt på byens levekårsundersøkelse skal få et løft gjennom en spesialordning med Husbanken.