Askeproduksjonen avtar, men usikkert for flytrafikken