• Fredrik Refvem

Flytebrygger på plass i Vågen

Båtturistene med fritidsbåter kan nå legge til kai i Vågen i Stavanger, men kapasiteten er mindre enn før.