Alvorlig utbrudd av laksesykdom

I løpet av sommeren er det oppdaget 12 tilfeller av den alvorlige fiskesykdommen Pancreas disease (PD) i Ryfylkebassenget. Følgene kan bli svært alvorlige.