• Telenor har trøbbel med mobilnettet. SVEND OLE KVILESJ�/SVEND OLE KVILESJ� / AFTENPOSTE

Telenor-trøbbel med mobilnettet

Telenor har problemer med sitt mobilnett.