• Styrk Lote viser en sjelden innbygger på Jæren, orkideen korallrot. Berit E. Førland til venstre. Viktor Klippen

Fant godbiter på villblomstenes dag