• Stanley Wirak blir ønsket lykke til som ny ordfører i Sandnes av Norunn Ø. Koksvik. Marie von Krogh

Stanley Wirak er formelt valgt som ordfører

Med 28 mot 21 stemmer for Høyre, Venstre og KrF sitt forslag på gjenvalg av sittende ordfører Norunn Østråt Koksvik, avgjorde det nye bystyret tirsdag ettermiddag at Sandnes for første gang etter sammenslutningen i 1965, skal ha ordfører fra Arbeiderpartiet.