• Jan Hallvard Vinningland fikk årets første laks i Bjerkreimselva.

Bjerkreim slo Namsen

Med 20,6 tonn fanget laks og sjøaure i år har Bjerkreimsvassdraget rykket opp som landets femte beste. Nærmeste rival, Namsenvassdraget, ble slått med 1,2 tonn.