- Totalavhold ikke lenger realistisk

På tross av en økning i medlemstall, er det fremdeles flere som spør seg om avholdsbevegelsen er liv laga.