150.000 kroner i bot for uvanlig strandtur

Etter å ha kjørt seg fast i vernesonen på Orrestranden, gikk mannen til et skogholt og drakk konjakk.