• Tyskerne startet fra utspringet før platået, gikk deretter til platået der de snudde - og gikk tilbake igjen. Pål Storerud.

Se, de går på line ved Preikestolen

Fantasien kjenner nesten ingen grenser. Se hvorfor de tre dristige tyskerne ville til Preikestolen.