• Jordbrukssjefen i Hå meiner at pelsdyr også i framatida bør vera ei viktig næring i Hå. FOTO: Pål Christensen

Vil ha tammare mink

Pelsdyrnæringa må oppretthaldast, meiner leiinga i Hå kommune.