Sprengningsuhell på Lye

Under sprengning skal større steiner ha kommet på avveie.