Stort Hå-overskot igjen

Medan nabokommunane slit med å få endane til å møtast, kan Hå leggja fram eit rekneskap med 33,2 millionar i udisponert overskot.