• Det er ikke lov å fiske etter pigghå langs norskekysten. Jon Ingemundsen

Fiskere raser mot fangstforbud

Stor bifangst av pigghå gjør at lokale fiskere må sette båten på land. Fiskerne mener det er mye pigghå langs kysten og vil oppheve de strenge reguleringene.