• Huseier Thomas Stokka og leietaker Linda Monsen i en av mange omstridte boliger. Utsyn og vinduer for høyt på veggen var blant kommunens ankepunkter i første runde. En ny dør i veggen gjør at hybelleiligheten etter alt å dømme likevel kan leies ut. Pål Christensen

Tilbake til start etter fire års sjau

Huseier Thomas Stokka og leietaker Linda Monsen er fornøyd med at boforholdene i underetasjen endelig blir avklarte og lovlige.