• - Kravet fra Hundvåg er at bydelen innlemmes i sentrumssonen, slik at vi får like vilkår som beboere på Storhaug og Eiganes/Våland, sier Egil Olsen. Kristian Jacobsen

- Bomringen gir millionfordel for folk på Madla

Leder i Hundvåg bydelsutvalg, Egil Olsen (H), har regnet seg fram til at 15 års bomring vil koste 400.000 kroner mer for folk på Hundvåg enn folk på Madla.