• Stavanger og Sandnes peker seg ut som kommuner der en langt større del av kirkeofringene brukes til lokalt arbeid, henholdsvis 71 og 76 prosent. Her fra høymesse i Gand kirke ledet av kapellan Ragnhild Fasseland.

Kollekten går til egen menighet

Over 70 prosent av kollekten i Sandnes og Stavanger går nå til arbeid i egen menighet. Pengegaver fra medlemmene lønner til sammen 30 kirkeansatte.