Frykter svekket brannberedskap

Et nytt interkommunalt brannsamarbeid kan true beredskapen isentrum, frykter brannfolk i Stavanger. Brannsjefen menerberedskapen vil bli god.