• Justisminister Knut Storberget (Ap) støttet i 2009 sorenskriver Helge Bjørnestad, t.v., i at jernbanetomten er det beste stedet for nytt tinghus. Foto: Jan Tore Glenjen

– Tinghus på Jernbanen mulig, mener Jernbaneverket

Sorenskriver Helge Bjørnestad mener alt nå ligger til rette for nytt Tinghus på Jernbanen. – Jeg håper politikerne vedtar lokaliseringen rimelig raskt.