• Du er ikke alene om møte store biler på fv 45 ned mot Dirdal. Også Google-bilen fikk bil i mot. Google Streetview

Endelig blir denne veien breiere

Til sommeren starter anleggsarbeidene for ny fylkesvei forbi Dirdal.