Tina-barnåler til utlandet

Politiet i Stavanger lyktes ikke med å få DNA-analysert barnålenesom settes i sammenheng med Tina-saken. Plantematerialet vil nå blisendt til utlandet.