Utfordrer kommunen på ungdomsboliger

Planene om ungdoms— boliger på Bogafjell og i Smeaheia blir trolig droppet dersom kommunen ikke gir støtte til prosjektene.