Krever utbedring av råtten skole

Det råtne inne-klimaet ved Store-varden skole må rehabiliteres så fort som mulig. Formannskapet i Sola krever nå et raskere tempo.