De tar avfallsproblemet på alvor

Den beste måten å utnytte avfall på, er det samlende temaet under en internasjonal konferanse i Stavanger til uken.