Vil ivareta kulturverkstedet

— Vi bør ha råd til å støtte kulturverkstedet slik at det kan bestå, sier rådmann, Tore Sirnes.