Vestlandet vil samarbeide for å overleve

Diskusjonen dreier seg ikke om Bergen eller Stavanger eller Ålesund skal være hovedstad på Vestlandet, men om å forhindre at all makt og myndighet sentraliseres til Oslo, sier fylkesvaraordfører Jan Birger Medhaug (KrF).