Uholdbart med ulovlig bom

Fylkesordføreren tar opp bompengevekslingen med samferdselsministeren i dag.