Penger til reisemål Jæren

Hovedutvalg for næring i Hå har bevilget et tilskudd på 120.000 kroner til det nye turismeprosjektet Reisemål Jæren AS.