Urettferdig skjenkepolitikk

Kommunen driver forskjellsbehandling, mener Karin Kramer som fikknei til å skjenke øl og vin for en måneds tid siden.