Å være storby gir penger fra staten

Kulturpolitikerne har vedtatt å søke Barne— og familiedepartementet om såkalte «storbymidler» til fem prosjekter i år. Sandnes ble første gang invitert til å delta i denne ordningen i 1999 og fikk 400.000 kroner til prosjektet «Ung i ung by.»