Kjem ingen veg mot riksveg 44

Rådmann Tore Sirnes avviser at vedtaket om å byggja nye riksveg 44 utan miljøtunnelar er gjort på ulovleg grunnlag.