Frykter dårligere mat på sykehjem

Kjøkkensjefene på byens sykehjem frykter tre millioners innsparingpå kjøkkendriften vil føre til dårligere mat for beboerne.