Folk: Anne Dorthe Magnus Ask

Når Anne Dorthe Magnus Ask inviterer deg på middag, får du hilsepent når du kommer, og sette deg godt til rette. Det kan bli enstund til du ser henne igjen. Med mindre du går ut på kjøkkenet, såklart.