Sigve Tjøtta

Professor, dr. philos. Sigve Tjøtta fra Klepp blir i dag slått tilRidder av 1. klasse av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden for sininnsats for akustisk forskning.