Fengsel for trygdesvindel

En 57 år gammel egersunder lurte en ansatt ved trygdekontoret i Egersund til å få utbetalt dobbelt uføretrygd ved å si at han ikke hadde mottatt utbetalingskortet som kom fra sentralt hold.