Stålverket krever stans av boligprosjekt

På vegne av 260 stålverksarbeiderne på Jørpeland ber klubbformann Kjell Ove Hjemdal Strand kommune umiddelbart stoppe planene om inntil 70 boliger og marina rett utenfor bedriftens gjerder.