Farlig på taket - og inni også

«Prosjekt Gamle Stavanger» er et brannsikringsprosjekt men også en påminnelse om at mange lever farlig i sitt eget hjem.