Vil ha like salgstider for alkohol

— Lovens maksimum må være utgangspunkt for Sør-Rogaland nårnødvendig harmonisering av salgs- og skjenketidene for alkohol skalskje. Det mener de unge liberale politikerne på Nord-Jæren.